I-Ke.eu
 

Weerbaarheid in Communicatiecursus. 

In deze maatschappij, en zeker op de scholen, hebben we te maken met een

cultuur onder sommige jongeren die zich uit door agressie, respectloosheid naar de ander,

haantjesgedrag voor de jongens, bitchgedrag voor de meisjes. Ook in de

arbeidssituatie werkt dit door. Werkgevers hebben te kampen met pestgedrag,

slechte arbeidsethos, en weinig motivatie iets van het werk te maken.

Mentaliteit en moraal zijn vaak ondergeschikt aan groepsdruk. Met soms gevaar

voor eigen leven doen ze mee aan wangedrag en pesterijen tegen medeleerlingen

en/of leerkrachten.

Maar vaak ligt aan het gedrag een zekere kwetsbaarheid ten grondslag.

“Ik doe maar mee, anders pakken ze mij.”

“Ik kan niet bij mijn ouders terecht met vragen, of denk dat ik dat niet kan,

 over belangrijke kwesties, zoals geaardheid, leerproblemen of de

 groepsdruk op school.”

“Ik heb problemen thuis waar ik mee zit, zoals scheiding of overlijden, maar

 verberg dat door me stoerder voor te doen dan ik me voel.”

“Van thuis krijg ik (door opvoedingsverschillen) verwarrende signalen hoe ik

 me moet gedragen.”

Voor wie is deze cursus Weerbaarheid in Communicatie geschikt? 

Bij I-KE kunt u als leerkracht, begeleider of ouder leren hoe je hier een antwoord op kunt geven.

Uw kind of leerlingen kunt u opgeven om te leren hoe ze zich kunnen weren tegen die groepsdruk, pesterijen of hoe ze een goede communicatie met anderen kunnen opbouwen.

Voor opgave van groep of individueel kunt u gebruik maken van het contactformulier. 

 
 
 
E-mailen
LinkedIn