I-Ke.eu
 

Begeleiding

Wij begeleiden personen die om één of andere reden ondersteuning nodig hebben bij het dagelijkse leven.

Dat kan zijn omdat men je Autistisch of ADHD-er noemt of omdat je problemen hebt met je gedrag of met de mensen om je heen. Op school, op het werk of thuis.

 

Wat gaan we doen om je te helpen het volgende te bereiken?

Sociale verhoudingen, bereidheid tot samenwerking, relatievaardigheid

Opbouw gewenst gedrag, afleren ongewenst gedrag

Communicatie, Spraak, Stemgebruik

Motoriek, lichaamswaarneming

Zelfstandigheid, Omgaan met zaken van alle dag

Duidelijke dagstructuur en planning, Routines, Rituelen

Benutten van speciale interesses en mogelijkheden

 

Individuele Ondersteuning in 1:1 Setting

Sociale vaardigheid.

Regels kennen en toepassen.

Relatievaardigheid.

Vrienden krijgen en behouden.

Verliefd worden, wat doe ik dan.

Problemen aangeven

Nieuw gedrag oefenen

Nieuwe ervaringen bespreken

(Zelf)vertrouwen opbouwen

 

Netwerk/arbeid

Samenwerking met en begeleiding op/van school, werk.


Ondersteuning in groepssetting:

Bespreken van uitdagingen.

Sociaal netwerk opbouwen.

Oefenen van sociale situaties.

 

Weerbaarheid in communicatietraining

Deze weerbaarheidstraining gaat niet over het gebruiken van geweld, maar om inzicht in de communicatie van de ander en zelfverzekerd te zijn in verbale en non-verbale communicatie.

Al met al een fijne manier van werken met elkaar om jou met succes je leven en je toekomst vorm te laten geven.  
 
 
E-mailen
LinkedIn